Урок 10 Блёстки на тексте в Macromedia Fireworks 8.